Nguyễn Thị Bình

Kinh nghiệm giúp việc gia đình, chăm bé 11 năm. Không vướng bận gia đình. Mong muốn gắn bó việc làm ổn định lâu dài. Tính cách sạch sẽ, chu đáo, chăm chỉ.