Cao Thu Trinh

Kinh nghiệm 10 năm làm giúp việc nhà, chăm bé cho người nước ngoài. Không vướng bận, có thể làm được lâu dài. Tính cách yêu trẻ, thân thiện, chăm chỉ, trung thực.