Phan Thu Hạ

Kinh nghiệm giúp việc gia đình 7 năm. Không vướng bận gia đình, có thể đi làm ngay. Mong muốn gắn bó dài lâu. Tính cách không ngại khó, biết điều, trung thực, chăm chỉ.