Hoàng Thị Khá

Kinh nghiệm giúp việc nhà, chăm ông 12 năm. Không vướng bận, nguyện vọng được gắn bó công việc dài lâu. Tính cách hòa đồng, điềm tính, kiên trì, chăm chỉ.