Phan Thị Bích

Kinh nghiệm 12 năm chăm bệnh nhân. Không bị vướng bận gia đình, có thể đi làm ngay. ít về quê. Mong muốn tìm được gia chủ có thể gắn bó lâu dài. Tính cách chăm chỉ, trung thực, hiểu chuyện.