Nguyễn Thị Sen

Kinh nghiệm giúp việc nhà, chăm ông bà 8 năm. Mong muốn tìm được gia chủ có thể gắn bó lâu dài, công việc ổn định. Tính cách hiền lành, tình cảm, chăm chỉ.