Nguyễn Thị Thủy

Kinh nghiệm 6 năm giúp việc nhà, chăm người bệnh ăn xông hút đờm. Tính cách hiền lành, cần cù, trung thực. Không vướng bận gia đình, mong muốn công việc ổn định lâu dài.